You are here: Home >Posts Tagged stadionowi oprawcy facebook

Kreatywne myśle

Kiedy dziecko zaczyna dorastać, najlepszymi rozmowami są takie, które zachęcają do użycia języka wyrażającego myśli. W studium opublikowanym w Wielkiej Brytanii w 2004 roku te najcenniejsze z edukacyjnych doświadczeń dzieci w wieku przedszkolnym (a moim zdaniem do dzieci szkolnych odnosi się to w równym stopniu) określono mianem „podtrzymywanego wspólnego myślenia” wraz z dorosłym. Aby ten […]

Tags: